Filtreler

Isıtma

samm-teknoloji-elektrikli-isitma-isleri
Isıtma

ENDÜSTRİYEL ISITMA

BORULARDA DONMAYA KARŞI KORUMA

Fabrikalar, atölyeler, imalathaneler, tesisler, riskli/risk içermeyen üretim ortamları, petrol sahaları, su ve enerji üretim tesisleri gibi endüstriyel tesislerde boru / tanklardaki akışkanların donmasını önlemek için çok çeşitli donmaya karşı koruma ürünleri ve aksesuarları kullanılır. SAMM Teknoloji bu kapsamda size eksiksiz bir ısıtma sistemi sunar.

 

BORULARDA ISI MUHAFAZA

Isı muhafaza sistemi, belirli işlem veya uygulama ihtiyaçlarına bağlı olarak boru içinde bulunan sıvının sıcaklığını, geniş bir aralıktaki sıcaklık değerlerinden istenen sıcaklık seviyesinde muhafaza etmeyi sağlar. SAMM Teknoloji, yüksek sıcaklıklarda viskozite kontrolünde ihtiyaç duyulan ısı muhaza uygulamalarını geniş çeşitliliğe sahip ürünleriyle çözer. Isı muhafaza sisteminde kullanılan kablolar buharlı temizlik ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalma durumlarında meydana gelebilecek donma olaylarını da engeller.

 

UZUN BORU HATTI ISITMA

Endüstriyel uzun hat ısıtma işlemine, sıvıların uzak mesafelere maliyet açısından daha tasarruflu ve güvenli taşınması için ihtiyaç duyulur. SAMM Teknoloji Seri Sabit Watt’lı Isıtıcı Kabloları veya ThermTrac skin-effect ısıtma sistemlerini kullanarak uzun boru hattı ısıtma uygulamaları için ideal bir çözüm sağlar. Bu sistemler sıcaklık muhafazası, donmaya karşı koruma ve ısıtma uygulamaları için çok yönlü özelliklere sahip olduğundan oldukça avantajlıdır.

UZUN BORU HATTI ISITMA

 

TANK VE SİLO ISITMA

Tanklarda ve gemilerde akışkanların donmasını önlemek için geniş ürün yelpazesi içinde uygulamalar sunan SAMM Teknoloji; çeşitli endüstriyel tesislerde tehlikeli/tehlikeli olmayan ticari uygulamalarıyla tank ve silo ısıtması için eksiksiz bir sistem sağlar.

TANK VE SİLO ISITMA

 

LNG ÜRETİM VE DEPOLAMA TESİSLERİ KORUMASI

Sıvılaştırılmış doğalgaz veya kısaca LNG esas komponenti metan olan doğalgazın çok düşük sıcaklıklarda soğutularak -162 C’de sıvı hale geçirilmesiyle elde edilir. Kriyojenik bir madde olan LNG'nin özel olarak imal edilmiş ısı izolasyonu yapılmış tanklarda taşınması ve depolanması gereklidir. LNG’yi -160 C’de saklamak gerektiğinde, buz camı oluşumu sonucu tanka hasar verebilecek don şişmesi veya zeminde bozulma görülmesini önlemek için zemin plağının ısıtılması gerekir. SAMM Teknoloji bu aşamada tesisin korunmasına yönelik çözümler sunar.

 

ARKTİK AÇIK DENİZ VE DENİZCİLİK ISITMA ÇÖZÜMLERİ

Kutupta ve arktik çevrelerde açıktaki yüzeylerde buz oluşumu, personelin ve işlemlerin güvenliğini etkileyen ciddi sorunlar yaratır. Buz oluşumuna düşük ortam sıcaklığında deniz veya kar, yağmur ya da sis serpintileri sebep olabilir. SAMM Teknoloji açık deniz desteği, ikmal gemileri, buz kırıcıları, yarı batan sondaj gemileri ve diğer yüzen yüzeyler için; don koruması, buz birikimini önleme, buz eritmeye yönelik buzlanmayı önleme ve buzlanmayı giderme çözümleri ile birlikte aynı zamanda uygulamaları sunar.

Elektrikli ısıtma sistemleri tüm boruların, gemi aletlerinin ve diğer tüm ekipmanların soğuk hava, soğuk deniz suyu ve rüzgâr gibi en kritik unsurlar dâhil olmak üzere düşük sıcaklıklardaki işlemler için uygun şekilde hazır olmasını sağlar.

ARKTİK AÇIK DENİZ VE DENİZCİLİK ISITMA ÇÖZÜMLERİ

 

ISITMALI ENSTRÜMAN TUBINGLERİ

Aşındırıcı etkileri yüksek olan bir ortamda kullanacağınız malzeme de bu ortama dayanıklı olmalıdır. Mekanik özellikler, çevresel ve proses ortamındaki aşınmalara karşı dayanıklılık, çalışma sıcaklığı aralığı gibi özellikler bu anlamda göz önünde bulundurulmalıdır. Bu anlamda SAMM Teknoloji proses ve analitik aletler için çeşitli tubing ürünleri sağlar. En popüler olanları farklı tubing malzemeleri, ısıtıcılar ve aksesuarlardan üretilen TubeTrace® Pre-insulated ve Heat Taced Tubing’dir.

Uygulamaları ise proses enstrüman darbe hatları, örnek hatlar ve küçük çaplı proses hatları için donmaya karşı korumadan proses ısı muhafazasına kadar çeşitlilik gösterir.

 

ENDÜSTRİYE ÖZEL UYGULAMALAR

YÜKLEME EKİPMANI

Kimya, petrokimya, ilaç ve yemek endüstrisinde sıvılar ile gazların trace heating transfer hatları, yükleme ekipmanları için tipik bir uygulamadır. Çoğu durumda, ekipmanların bu tipine en şiddetli şartlar altında akışkanların özelliğini korumak için ya elektrikli ya da buharlı heat tracing uygulamasına ihtiyaç duyulur.

Genel olarak yükleme ekipmanı, şiddetli yalıtımsız bölgeler ve büyük soğutucular dikkate alınarak karakterize edilir. Standart hesaplama metotları tam bir trace heating çözümü sağlamak için yetersizdir.

Sadece kapsamlı bir deneyim sizi bu problemlere karşı koruyabilir. SAMM Teknoloji bu konuda deneyimleriyle size çözüm önerileri sunuyor.

Tipik uygulamalarımız;

 
 • Deniz yükleme kolları
 • Kamyon ve demiryolu taşımacılığı için üst ve alt yükleme kolları
 • İlaç ve yemek endüstrisi
 

 

SEVKİYAT TANKERİ UYGULAMALARI

Trace heating sevkiyat endüstrisinde her biri özel bilgi ve deneyim gerektiren çeşitli uygulamalarda kullanılır. Tipik uygulamalarından biri petrol, kimyasal ürünler, bitümen ve sofralık yağ için motorlu tank gemisi üzerinde güverte hatları için trace heating’dir.

SAMM Teknoloji:

 
 • Yükleme ve boşaltma hatları
 • Gaz/Buhar geri dönüş hatları
 • Pervaz ve temizleme hatları
 • Fuel-oil hatları
 • Depolama tankları ve gemiler
 • Güverte ve tank temizleme hatları
 • Yangın koruma hatları
 • Motor odası yakıt ve damlama hatları
 • Cross-over hatları
 • Manifoldlar
 • Güvenlik duşları
 

- için donmaya karşı koruma ve ısı muhafazada çok başarlı heat tracing hizmetleri sunar.

 

AÇIKDENİZLERDE PETROL VE GAZ

FPSO, FSO, gemiler, sondaj kulelerine donmaya karşı koruma, proses sıcaklığı muhafazası ve personelin rahatlığı gibi nedenlerden dolayı heat tracing uygulaması yapılmalıdır.

 

BİYODİZEL ÜRETİM TESİSİ

Biyodizel, hayvansal/bitkisel yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen alternatif bir dizel yakıtıdır. Petrol içermez ve bununla birlikte, bir biyodizel karışım oluşturmak için her seviyede petrol veya yağ ile harmanlanabilir. Biyodizel, transesterifiye etme diye adlandırılan  bir rafineri işlemiyle soya fasulyesi yağı gibi herhangi bir yağdan üretilir. Bu işlem sonucunda yan ürün olarak gliserinde üretilir.

SAMM Teknoloji, müşterilerinin biyodizel üretim tesislerinde trace heating veya tank yalıtımı sistemlerini gerektiren durumlarda ihtiyaçlarını karşılamak üzere eksiksiz bir trace heating paketi sunar.

BİYODİZEL ÜRETİM TESİSİ

 

GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş enerjisi, geleceğimiz için önemli bir temiz yenilenebilir enerji kaynağıdır. Heat Trace teknolojilerinin ve mühendislik uzmanlığının tümüne sahip olan SAMM Teknoloji, güneş enerjisiyle bağlantılı her uygulamanın ısıtma gereksinimlerini karşılayabilir.

GÜNEŞ ENERJİSİ

 

ISITMALI YALITKAN CEKETLER

SAMM Teknoloji, tümleşik ısıtma kablolalarıyla her bireye uyacak şekilde yalıtkan ceketler üretir. Bakımı kolaydır. Ekipmanı, donmaya karşı korumadan yüksek sıcaklık ısı muhafazasına kadar gerekli sıcaklıkta tutmak için tümleşik bir ısıtma kablosu kullanılır.

Her ünite sıcaklık kontrolünü sağlamak için, trace heating elektrik bağlantısı dağıtım kutusu ya da termostat ile birlikte temin edilir.

Tüm Trace Heating metaryalleri ATEX tehlikeli bölge sertifikasına sahip olduğundan, üniteler tehlikeli bölgelerde de kullanılabilir.

 

STEAM TRACE

Günümüzde çeşitli buharlı Tracing yöntemleri mevcuttur. Aşırı ısı nedeniyle çıplak buharlı Tracing ile ısıtılamayan sodyum hidroksit, reçineler, asitler ve su hatları gibi materyalleri ısıtmak için kullanılabilir.

STEAM TRACE

 

EVSEL ISITMA

BORULARDA DONMAYA KARŞI KORUMA

SAMM Teknoloji, borularda donmaya karşı koruma ısıtma kablosu sistemleri borularda donmayı önler. Dondurucu hava koşulları boruların patlamasına neden olabilir. Boru hatlarında hasar ve su kaçağı sebebiyle maddi zarara yol açabilir. SAMM Teknoloji, kendinden regüleli donmayı önleme sistemleriyle kış koşullarında yaşanan bu tehlikeleri önler. Bu sayede:

 
 • Boru hatları aşırı soğuk havalarda bile bozulmadan kalır.
 • Kendinden regüleli kablo teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu sağlar.
 • Koruma sisteminin akıllı kontrolünü sağlar.
 • Sağlam ve uzun ömürlüdür.
 

 

ELEKTRİKLİ YERDEN ISITMA

SAMM Teknoloji; akıllı elektrikli yerden ısıtma sistemleri ile zahmetsiz, konforlu ve tasarruflu bir ısınma sağlar. Elektrikli yerden ısıtma, odanın hızlı ısınmasını sağlamak üzere zemin yüzeyine yakın kurulur. Zemin üzerinde eşit ısı dağılımı sayesinde, sıcaklık ve konforun en üst seviyelere çıkmasını sağlar. Komple ısıtma sistemi olarak ya da mevcut ısıtma sistemini tamamlamak için kullanılabilir.

 

KAR/BUZ ERİTME- ÇATI VE OLUK

SAMM Teknoloji, kar eritme sistemleri ile oluklarda ve tahliye borularında su akışının muhafazasını sağlar. Kar eritme sistemi oluklarda, tahliye borularında, kritik çatı kenarlarında ve düz çatılarda sifonlu çatı drenaj sistemleri için kullanılabilir.

 

KAR ERİTME- RAMPALAR VE ERİŞİM YOLLARI

Buzlanma kazalara sebep olabilir. SAMM Teknoloji; rampalar, garaj yolları, yollar, kaldırım ve merdivenler için güvenli aynı zamanda etkili kar eritme ve buz çözme uygulamalarına yönelik çözümler sunar. Kar eritme sistemleri beton, kum ve hatta sıcak asfalt dahil olmak üzere zorlu montaj koşullarına direnmek için uygulanır.


 
 Linkedin - Samm Teknoloji Youtube - Samm Teknoloji Instagram - Samm Teknoloji Twitter - Samm Teknoloji Facebook - Samm Teknoloji
Başa Dön