OSBÜK OSB-Yıldızları Araştırması-Tr

SAMM Teknoloji olarak, OSB Yıldızları Araştırması 2023 listesinde yerimizi almaktan mutluluk duyuyoruz!

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından yapılan Ekonomi, dış ticaret, istihdam, yatırım, Ar-Ge, lojistik, dijitalleşme gibi 5 farklı kategori alanında ilk 100 firma arasında bulunuyoruz.

İhracatını En Çok Artıran Firma Kategorisinde 21. Sırada yerimizi alırken, En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firma olarak 49. sıra, İstihdamını En Çok Artıran Firma Kategorisinde 56. sıra, Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma Kategorisinde 94. sırada ve En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma Kategorisinde ise 88. sırada yerimizi aldık.

OSB Yıldızları Araştırması, ülkemizde Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) faaliyet gösteren firmalara yeni olanaklar tanımak amacıyla, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir yarışmadır. OSBÜK, OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların ihracat, yurt içi ticaret, istihdam, yatırım gibi alanlarda performansları açısından ilk 100 firmasını kapsamlı bir araştırmayla kamuoyuna 2021 ve 2022 yıllarında açıklamaya başlamıştır.