Quality-Department-Samm-Teknoloji

Kalite Yönetimi

Fiber Optikte Mükemmelliği Aydınlatıcı


 

SAMM Teknoloji Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

 


Telekomünikasyon sektöründe ulusal ve uluslararası pazarda en çok tercih edilen marka olmak vizyonumuz ışığında çıktığımız yolda;

Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve ülkemize katkı sağlayacak aşağıda sıralanan maddelerin gerçekleşmesi için tüm kaynakları sağlamayı, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederiz;

 • Çalışmalarımızı, yasa, yönetmelik ve uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştirmek,
 • Verimlilik ve sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermemek, uygulanabilir şartların yerine getirilmesi için faaliyetleri düzenlemek,
 • Sunduğumuz hizmetin ve Entegre Yönetim Sistemimizin en önemli yapı taşları arasında yer alan çalışanlarımızın, memnuniyetini ön planda tutmak ve kişisel gelişimi destekleyici eğitim faaliyetlerinde bulunmak, deneyim ve hayal güçleriyle katkıda bulunmalarını desteklemek,
 • Yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile sürdürülebilir müşteri memnuniyetin sağlandığı yönetişim yaklaşımı sergilemek.
 • Tedarikçilerimiz ile faydaya dayanan ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerin müşteri, çalışan ve tedarikçi memnuniyeti ışığında sürdürülebilmesini sağlamak,
 • Doğaya ve çevreye duyarlı bir şirket olarak; çevre kirliliğini önlemek için çalışmak ve çalışanlarını bu amaca yöneltmek,
 • İnsan haklarına ve iş sağlığı ve güvenliğine saygılı bir şirket olarak; tehlikelerin ortadan kaldırılması, İSG risklerini azaltmak, meslek hastalıklarını engelleyici faaliyetlerde bulunmak,
 • Entegre yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması, iyileştirilmiş sonuçlara erişilmesi için risk ve fırsatların belirlenmesi, olumlu/ olumsuz etkilerin proaktif yönetim yaklaşımı ile değerlendirmek,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak için risk yönetimi uygulayarak belirlenen riskleri doğru bir şekilde yönetmek esas amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Bilginin gizliliğine ve bütünlüğüne zarar verebilecek yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumayı
 • İçerden veya dışardan gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarını korumayı
 • Bilgiye erişilebilirliğini belirlenmiş yetkiler ve iş süreçleriyle sağlamayı
 • Yasal şartlara, paydaşlarımız ile bilgi güvenliğine dair yapılan sözleşmelere uymayı
 • İş sürekliliğimizi sürdürmeyi ve değerlendirmeyi ve iyileştirmeyi
 • Bilgi güvenliği bilincini arttırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapmayı
 • Bilgi güvenliği kapsamında dâhili ve harici iletişimi etkili şekilde sürdürmeyi
 • Risk yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amaç ve hedeflerini gerçekleştirerek sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

ISO
14001-2015

ISO
45001-2018

ISO
27001-2017

ISO
9001-2015

TSE
064123-02/02

TSE
064123-01/01

TSE
HYB

SIFIR ATIK
TS/41/C/20/237

RoHS
Compliancy

Yeşil
Çevre

Yönetim
Sistemi

Detaylı Müşteri Memnuniyeti Anketine Göz Atın