Fiber Optik Sözlük

ORIJINAL TANIMI TÜRKÇE TANIMI AÇIKLAMA
Absorptionloss Soğurma kaybı Işığın fiber içinde bozulmalardan dolayı uğradığı kayıp
Acceptance angle Uygun Açı Işığın bozulmaya uğramadan alabileceği maksimum açı
Adapter Adaptör İki konnektörün bağlantı elemanı
Amplification Güçlendirme İki nokta arasındaki güç seviyesindeki artış, genelde desibel olarak ölçülür
Armoring Zırhlandırma Dış uygulamalarda kablo koruma için genellikle oluklu çelik ile uygulanan teknik
Attenuation Zayıflama İki nokta arasındaki güç seviyesindeki düşüş, genelde desibel olarak ölçülür
Avalanche diode Yığın Diyot Işığı elektrik akımına çeviren diyot
Backscatter Geriyayılım Rayleigh dağılımına göre yayılan ışığın kaynağına geri dönen kısmı ile oranı
Bandwidth Bantgenişliği Frekansların bir sistem üzerinden çıkış gücünün en az yarısı etkisinde olacak şekildeki mesafesi.
BEP Building Entry Point BASK Bina altı sonlandırma kutusu
Bend loss Büküm kaybı Bükümden kaynaklanan kayıplar. Büküm yarıçapı düştükçe kayıp artar
Bend Radius Büküm yarıçapı Minimum bükme yarıçapı
BER BitErrorRate Bit Hata Oranı Alınan veri bitlerinin gelen veri bitlerine oranı
Chromatic dispersion Renklerin Dağılımı Farklı dalgaboylarında ışıktaki dağılım
Cladding Kaplama Fiberoptik merkez elemanı saran örtü. Merkez elemandan daha az sapma indeksine sahiptir.
Connector Konnektör Kolaylıkla tak-çıkar yapmaya izin veren bağlantı elemanı
Core Merkez eleman Işığın çoğunun iletildiği merkezi bölüm. Cladding’e göre daha fazla sapma indeksine sahiptir.
Coupler Bağlayıcı Gelen birkaç sinyali tek fibere toplayan ya da tek sinyalin birkaç fibere belirli bir güç oranına göre bölünmesini sağlayan aygıt.
dB Decibel dB (Desibel) Farklı iki güç düzeylerini karşılaştıran logaritmik birim
dBm Desibel meter 1 mWatt ile karşılaştırılan güç düzeyi
dBr Desibel ratio Diğer bir güç düzeyi ile karşılaştırılan güç.
Dispersion Dağılım Işık sinyallerinin fiberoptik ürün üzerindeki yayılımı.
Dynamic range Dinamik mesafe Kullanılabilir güç düzeylerinin mesafesi.
Eccentricity Merkezlenmeme Merkez elemanın claddinge göre tam merkezlenmemesi.
EPON EPON Ethernet PON (Passive Optical Network)
FDDI Fiber distributed data interface FDDI Fiber yoluyla dağıtılan veri arayüzü
Ferrule Sınırlayıcı çember Fiberi sınırlandırarak ilerlemesini sağlayan katı tüp.
FTTx (Fiber to the …) FTTx Herhangi bir noktaya kadar fiber uygulamasını temsil eder.
Fusion splice Füzyon ek Az kayıplı kalıcı ek. İki fiberi ısıtarak birleştirme yöntemi.
Home Passed (HP) HP Protokolü alınmamış, erişilmiş abone.
Home Served (HS) HS Protokolü alınmış, erişilmiş abone.
Home Connected (HC) HC Bağlantısı yapılmış abone.
Index matching gel İndeks eşleştirici sıvı Sapma indeksi fiberoptiğe yakın ve coupler,mekanik ek gibi noktalarda Fresnel yansımalarını azaltan materyal
Infrared Kızılötesi 660nm-1550nm arası fiberoptik hattı için kullanılan elektromanyetik spektrum.
Insertion loss Girinti Kaybı Bir cihaza girişteki güç kaybı.
Jacket Dış kaplama Kablonun dış kaplaması.
Jumper Jumper Çift tarafında konnektör olan fiber optik eleman.
Laser Laser Düşük band genişlikli ışık kaynağı.
Loose tube construction Seyrek yapılı Fiberlerin tüp içerisinde seyrek olarak yerleştiği yapı.
Macrobend Macrobend Tavsiye edilen burma yarıçapıdan daha az yarıçaplı burulma. Lokal kayıp verir, düzeltme ile güç kaybı engellenebilir.
Mechanical splice Mekanik Ek Mekanik ve yapıştırıcı yöntemler ile kalıcı fiber birleştirme yöntemi.
Microbend Microbend Yüksek kayıp veren milimetre civarında mesafedeki sıkı burulma ya da düğüm.
Monomode fiber Monomod fiber Singlemode fiber için alternatif isim.
Multimode fiber Multimod fiber Aynı anda birden fazla modda yayım yapabilen fiberoptik.
Node Node Bilgisayar, yazıcı gibi aygıtların bir ağa bağlandığı nokta.
Normal Normal Sapma indeksindeki değişim için çizilen hat. (mesela core-cladding arasına)
Numerical aperture (NA) Nümerick aralık Core-cladding arasındaki kritik açının sinüsü.
ODF ODF Optik dağıtım çatısı.
ODN ODN Optik dağıtım ağı.
OLT OLT Optik hat sonlandırması.
ONT ONT Optik ağ sonlandırması.
Optical time domain reflectometer (OTDR) Optik Zaman Düzlemi Yansıma ölçer Fiber boyunca yansıyan ışığın uğradığı kaybı ölçen cihaz.
Patchcord Patchcord Çift tarafında da konnektör ile sonlandırılmış fiber kablo.
Pigtail Pigtail Tek tarafı konnektör ile sonlandırılmış fiber kablo.
PLC (Planar Lightwave Circuit) PLC (Planar Lightwave Circuit) Düzlemsel ışık devresi.
PON(Pasive Optic Network) PON(Pasif Optik Ağ) Elektrikle çalışmayan fiberoptik ekipmanlarla oluşturulmuş ağ topolojisi.
Power budget Güç Kayıp Toplamı Fiberoptik sistemde kaybedilebilecek maksimum güç.
Primary coating (Buffer, buffer coating, primary buffer) Üretimde korumayı sağlamak için cladding’e uygulanan plastik kaplama.
P2P (Point to Point) P2P Noktadan noktaya bağlantı.
Rayleigh scatter Merkez elemanda küçük homojen olmayan alana ışığın saçılması.
Refraction Kırılım Işığın yolu boyunca sapma indeksine göre burulması.
Refractive index Kırılım indeksi Boşluğa göre başka ortamda ışığın kırılma oranı.
Sheath Bir veya birden fazla fiberi saran plastik kaplama.
Splice Ek İki fiber arasındaki kalıcı bağlantı.
Star coupler Bir fiberin birden fazla fibere bağlantısını sağlayan cihaz.
Tight-buffered cable Sıkıtamponlu kablo Her bir fiberin 900 mikron plastik kaplama ile sıkıca kaplandığı fiber kablo.
VoIP VoIP IP üzerinden ses transferi.
Wavelength division multiplexing (WDM) Dalgaboyu bölüm çarpanı Bir fiber boyunca farklı dalgaboylarında birden fazla fiberin üzerinden eş zamanlı veri transferi.
Windows Windows Dalgaboyu genişliği için kullanılır. 1. Window 850nm., 2. Window 1300nm. ve 3. Window ise 1550nm.