Filtreler

Yalıtılmış Tek Bir Kablo için Düşey Alev Yayılma Deney


Tarih: 2020-08-26

TS EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 Standardı

Tek bir kablo numunesine standartlarda belirlenmiş alevin uygulanması ile yapılır. Testin amacı tek bir kablonun aleve karşı dayanıklılığının tespit edilmesi ve test boyunca alevin kablo üzerinden ilerlerken, düşen parçacık sayısı, siyah renkli duman oluşumu ve alevin ilerleme uzunluğunun tespit edilmesidir.Dikey Yanma Test Cihazı

TS EN 60332-1-2/IEC 60332-1standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Dikey Yanma Test Cihazı hava ve propan gazlarının birleşimiyle alev oluşturur, kablo numunesi dış çap değerine göre belirlenmiş süre boyunca kablonun düşey şekilde yanma testini gerçekleştirir.

Deney Parçası

Deney parçası(kablo), metal ekranın merkezinde düşey konumda olacak şekilde üst desteğin tabanı ile alt desteğin tepesi arasındaki mesafe (550±5) mm olacak şekilde iki yatay destek arasına sabitlenir.

Akış Hızı

Propan akış hızı 650 mL/dk, hava akış hızı 10L/dk olarak ayarlanır.

Ateşleme

Alev uygulama süresi test edilen parçanın çapı ile belirlenir. Bu testte, 25 mm'lik bir kablo çapı için süre 60 saniyedir.

Bek, deney parçasının düşey eksenine 45°±2° açıdayken iç mavi koninin tepesi üst yatay desteğin alt kenarından itibaren (475±5)mm mesafedeki deney parçasının yüzeyine vuracak şekilde konumlandırılır.

Kalibre edilmiş tek bir bek tutuşturulur.

Deney süresi sonunda, bek geri çekilir ve bek alevi söndürülür, ve yanma tamamen söndükten sonra deney parçası ovularak temizlenir.

Ölçüm

Alev, üst destekten 50 mm'den daha yükseğe veya üst destekten 540 mm'den aşağıya doğru genişlerse, bir arıza kaydedilir. Bir arıza kaydedilirse iki deney daha yapılır. Her iki deney de başarılı olarak sonuçlanırsa kablonun deneyden geçtiği kabul edilir.

Uygulama Alanları

TS EN 60332-1-2 Standardına uygun olarak üretilmiş ve testi başarılı ile sonuçlanmış kabloların kullanım alanları;

 • Hastaneler
 • Okullar
 • Alışveriş merkezleri
 • Oteller
 • Uçaklar
 • Yüksek binalar
 • Toplu konutlar
 • Demiryolları
 • Sinema salonları
 • Tiyatro salonları
 • Hava alanı terminal binaları
 • Metro ve karayolu tünelleri

 Linkedin - Samm Teknoloji Youtube - Samm Teknoloji Instagram - Samm Teknoloji Twitter - Samm Teknoloji Facebook - Samm Teknoloji
Başa Dön