Filtreler

Raychem Sözlük

Acronym Adı Türkçe Açıklama
  Adaptör İki konektörü birbirine bağlamaya yarayan aygıt.
ADK Adaptör kiti  
ANSI Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü  
APC Açılı parlatılmış konektör  
ADSL Asimetrik Dijital Abone Hattı  
ACPN Asya Pasifik Kablo Ağı  
ASTM Amerikan Materyal Standardizasyon Derneği  
ATM Eşzamansız Aktarım Modu Verileri, 53 byte sabit büyüklüğünde hücreler halinde ileten bir ağ tekniğidir. Veri iletimi için paket anahtarlamanın bir türü sayılabilecek bir yöntem olan hücre aktarımı tekniğini kullanır. Bu teknik sanal devreler oluşturarak devre anahtarlamanın avantajlarından da faydalanır.
  Zayıflama Bir iletilmiş sinyalin gücünün büyüklüğünün azalmasıdır. Bu optik fiber üzerinde toplam kayıpları ifade etmek için kullanılır ve ışık çıkışının ışık girişine oranıdır. Zayıflama genellikle belirli bir dalga boyunda ölçülen kilometre başına desibeldir. Ne kadar düşük olursa, o kadar iyi fiber anlamına gelir. Tipik çoklu modlu dalga boyları 850 ve 1300 nanometredir(nm) ; tek modlu 1300 ve 1550 nanometrededir. Zayıflama belirtirken, eğer bu nominal veya ortalama oda sıcaklığındaysa veya maksimum çalışma aralığı üzerindeyse dikkat etmek önemlidir.
  Zayıflatıcı Bir cihazın sinyali azaltmak için içine elektirikli veya optik yolla yerleştirilmesidir.
  Dengeli bağlayıcı Bir bağlayıcı eşit güç dağıtım oranları içeriyor.
    1x4 = 25/25/25/25.
  Bant genişliği Bilginin ölçülmesi- optik fiberin taşıma kapasitesi, MHz-km biriminin normalleştirilmesi. Bu terim sadece çok modlu fiberlerin kapasitesini belirtmede kullanılır. Tek modlu fiberler için dağılım kullanılır.
  Ana bant Bu teknik sayesinde dijital giriş, iletim ortamına modülasyon cihazına müdahale olmadan doğrudam uygulanmaktadır. Geniş bir bantgenişliği varsa ve bilginin bir kaç yüz metreden az gitmesi gerekiyorsa iyi çalışır. LAN ve sınırlı mesafeli modemler tarafından yaygın kullanılır. Ana bant basit ve daha düşük maliyetli bir çözümdür, bant genişliği tümünü iletmek için kullanılan tek dijital sinyaldir.
  Bükülme Kaybı Artan zayıflamanın biçimi ya da neden olduğu fiber etrafında kavisli olan eğriliğin kısıtlayıcı yarıçapı, veya microbendlerin neden olduğu dakika çarpıtmaları in the fiber imposed by externally induced disturbance. Aşırı bükülme kaybı kötü çizimden veya kablo üretim tekniklerinden kaynaklanabilir.
  Kıvrılma Yarıçapı Fiberin kırılmadan önce ne kadar bükülebildiği veya zayıflamanın artış ölçüsüdür.
  İki yönlü Optik sinyallerin hareketi ortak fiber kablo ile zıt yönlerdedir.
  ikili sayı sistemi Bilgisayarlarda hesaplama için temel; sayı sistemi sadece iki olası duruma sahiptir— Açık veya Kapalı sırasıyla 1 ve 0 şeklinde belirlenmiştir.
  Bit Bir grupta tek bir karakteri temsil eden bir kısaltma "ikili rakam" ; ya da 0 veya 1.
  Bit oranı Bit pozisyonları hangi hızda iletilir, normal ifadeyle saniyede ki bit sayısı.
BPS Saniyedeki bit sayısı Veri iletişim hızı ölçümü temel birimi. Genellikle iletilen bilgi bitlerinin oranı anlamına gelir.
  Breakout kablo 900 μm fiberin etrafında; kevlar, dış kılıf(2.8mm'ye kadar), merkez elemanı ve tekrar dış kılıftan oluşan kablo tipidir.
  Geniş bant Genel olarak, frekansları geniş bir yelpazede kapsayan. Geniş bant etiketi bazen birçok farklı servisi taşıyan ağ veya video iletimi için kullanılır.
  Koruyucu tüp Fİber kaplama üzerine çevreyi karşı korumak için doğrudan takılan koruyucu malzeme.
CAB FIST saha dolabı FIST serisi saha dolabı
  Kablo montajı Konnektörleri ile
    birlikte fiber optik kablo bir veya iki ucunada monte edilir. Genel kullanımı bu kablo bağlatıları çok modlu arabağlantı ve tek modlu fiber optik kablo sistemleri içerir. Eğer konnektörler kablonun tek bir ucuna bağlıysa bu pigtail olarak bilinir. Eğer konnektörler kablonun iki ucunada bağlıysa bu jumper olarak bilinir.
CANTAT-3    
CAN-US    
CATV Ortak televizyon anteni Kablolu televizyon için kısaltma
CB FibrBoss Müşteri Bağlantı kutuları (boyutları 0, 1, 2 ve 3).  
CCJ Kablo kutusu Ayrıca kemer bağlantı kutusu denir.
  Merkezi tüplü kablo Tek fiberlerin ya da şeritlerin merkezinde bulunduğu büyük sağlam tüpe kablo yapı denir
CO Santral ofis Yerel telefon devreleri arasında sinyalleri anahtarlamak için telefon şirketi tesisi. Bu abone telefonlarını bağlar. Ayrıca anahtarlama ofisi olarak adlandırılır.
  Kaplama Optik yalıtım ve optik koruma sağlayan bir fiberi çevreleyen düşük kırılma endeksli kaplama.
  Colombus III Trans-Atlantik fiber optik kablosu
  Konnektör Bu mekanik cihaz hizalamada veya iki fiberin birlikte bağlanması ve bir verici, alıcı veya başka bir fiber için sökülmesi amacıyla bir araç temin etmek üzere kullanılır. Normal kullanımda konnektörler uyumlu ST, uyumlu ST ||, FC/PC, SC, FDDI, ESCON ve SMA içerir.
  Öz Bu ışığı ileten alet fiber optiğin merkez bölmesinde yer almaktadır.
  Çiftleme Işık transferi veya bir optik fiberin çıkışı. (çiflemenin bağlayıcı gerektirmediğine dikkat edin)
  Birleştirici İki veya daha fazla çıkışın arasındaki bir girişin bölünmesi veya bir çıkışın içine iki ya da daha fazla girişi birleştirerek, üç veya daha fazla fiber ucunu bağlayan aygıttır.
  Çapraz bağlantı İki birleşik arayüzü kullanarak istenen yapılandırmalara ulaşmak için kullanılan bakır bağlantı veya fiber iletim tesisi metotudur
  Çarpışma algılayıcıyla taşıyıcı dinleyen çoklu erişim veya CSMA/CD Kontrol erişim metoduyla geçtiği birkaç düğüm olmasa da aynı anda tek bir kablo üzerinden iletilebilir.
CTR Customer Test Report Müşteriler için hazırlanan Raychem raporu.
dB Desibel Standart birimin kazanç ifade etmesi için kullanılan veya
    optik güç kaybı.
    1 Desibel = 10 log10 (P2/P1)
∆IL Giriş kaybı farkı Test edilmeden önceki IL ve test sırasındaki IL arasındaki fark.
     
∆ILmax Maksimum giriş kaybı farkı Maksimum IL - maksimum IL
DIN Alman Standartlar Enstitüsü  
  Dağılım Dağılım, fiberde bant genişliği sınırlamasının nedenidir. Dağılım, fiberin uzunluğu boyunca giriş darbelerinin genişlemesine neden olur.
    Başlıca iki türü vardır:
    •Dağılım modu çok modlu fiberlerde farklı yol uzunluklarına neden olur
    •Bir dalga klavuzu malzemesinin ışığın çeşitli dalga boylarında dağılım malzemesi diferansiyel gecikmeye neden olur.
DLC Dijital döngü taşıyıcı  
  Abone kablosu Abone için dağıtım sisteminin besleyici bölümünü bağlayan kablo
  Çift taraflı kablo Çift yönlü kablo iki fiber içerir; çift yönlü konnektör iki çift fiberle bağlanır.
DWDM Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoklama Benzer fiberler aracılığıyla farklı dalga boylarında sinyal ileten cihazdır
E-1) Avrupa Standardı Onun muadili DS-1’dir. E-1 yaklaşık 2 Mbps hızındadır, 30 dijital kanal
EN Dış Nokta Fiber optik halka ağında bir kutu türüdür.
ESS Dönüşüm bölücü noktası  
ETP Malzeme Sonlandırma noktası  
ETSI Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü ETSI Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü 06921
    Sophia Antipolis Cedex
    France
  Fan-out Bir şerit fan-out ünitesi bireysel konnektörlü pigtails için bir şerit kabloyu dönüştürür
FAS FIST Fiber düzenleme sistemi  
  Hızlı paket anahtarlama Hızlı ve paket odaklı dijital teknolojidir. En belirgin farkı, farklı formatlardaki bilgileritek pakette taşımasıdır.
FAS-Unit Uzunluğu 6mm Ölçmek için:
    • FIST-SOSA, SASA ve bölücülerin uzunluğu
    • Organizatör tepsilerinin kalınlığı
    • FAS tabakanın üzerinde ki kullanılabilir alan.
FDDI Fiber Dağıtımlı Veri Arabirimi 100 Mbit/sec. fiber optik yerel alan ağı için standarttır.
FDP Fiber Dağıtım Noktası  
  Halka Mekanik bir fikstür, genel olarak sert bir boru, ucu soyulmuş bir fiberi hizalamak ve sınırlamak için kullanılır.
  Fiber optik Işık iletimi ile optik fiberler iletişim veya sinyalizasyon içindir.
  Fiber Kanal Masrafı az olan 266 Mbps bağlantı hızlarını desteklemek üzere yüksek hızlı fiber optik bağlantı sistemidir.
FDDI Fiber Dağıtımlı Veri Arabirimi Fiber-optik kablo üzerinden 100 Mbps hızında çalışan bir token geçişi protokolü. FDDI iki yönlü token geçişi düzeni ile 100 kilometre uzunluğa ( Istasyonlar arasında 2 kilometre) kadar halkaları destekler. FDDI genellikle LAN anahatlarını gerçekleştirmek için kullanılır.
FIST Fiber Altyapı Sistem Teknolojisi  
FITL Fiber döngü  
FITS Fabrika montajlı Sonlandırma sistemleri  
FOIRL Fiber optik tekrarlıyıcılar arası linki Fiber optik bağlantı linki Ethernet bağlantı cihazları arasında kullanılır. Bu Ethernet anahatlarını desteklemek için yaygın olarak kullanılır.
FOMS Fiber optik yönetim sistemi  
FOPT-CS Fiber Optik Koruma Tüpü Fiber optik ulaşım tüpü için SECO
FOPT-CT Fiber Optik Koruma Tüpü Fiber optik ulaşım tüpü için ulaşım tüpü
FOPT-SF Fiber Optik Koruma Tüpü Fiber optik ulaşım tüpü SECO’dan FAS’a
FOSC Fiber optik ek kutuları  
FOSC Tray Fiber optik ek tepsisi Fiber optik ek tepsisinin farklı tür eklerini saklamak için ve kontrollü bir şekilde rastgele fiber overlenghtleri işlemek içindir.
FOTP Fiber Optik Test İşlemleri  
  Frekans Bir zaman biriminde ki döngünün sayısı, Hertz(Hz) ile gösterilir.
    1 Hz = 1 saniyede ki döngüsü.
FSA Fiber sistem aksesuarları  
FTTP Merkez ofise kadar fiber  
FTTC Noktaya kadar fiber  
FTTH Eve kadar fiber  
FTTZ Bölgeye kadar fiber  
  Birleştirme Fiberleri birlikte eriterek veya kaynaştırarak birleştirme işlemidir.
GB FIST Genel fiber optik el kutusu  
GCO FIST Genel Kapatma Düzenleyici  
GCOG FIST Jel-Mühürlü Genel Kapatma Düzenleyici  
  Gemini 1 Trans-Atlantik fiber optik bağlantı kablosu
GJ Genel Bağlantı  
GPS FIST Genel Aktarma Çekmecesi  
GPST FIST Genel Aktarma Çekmece Tepsisi  
GR Genel Raf  
    Fİber tasarımda çekirdeğin kırılma endeksi merkeze doğru artar. Bu yapı içe ışınları büker ve onları düşük bir kırılma endeksi bölgesi içinde daha hızlı hareket etmesine olanak tanır. Bu tür fiber yüksek bant genişliği yeteneğini sağlar.
GSS FIST Genel Ekleme Çekmecesi  
GTU Grup Sonlandırma Ünitesi Pigtailler ağ ürünlerine bağlanmadan önce pigtaillerin eksenel çekim gücünü korumak ve sağlama almak için kullanılır
  Headend Sinyaller merkezi tesiste kombine edilir ve kablolu televizyon sistemi içerisinde dağıtılır.
Hz Hertz Frekans birimidir. Bir Hertz saniyede ki bir döngüye eşittir. 1883 yılında bu tür dalgaları tespit eden Heinrich Hertz onuruna onun adı verilmiştir.
HU Yükseklik Birimi Raychem’ in raflar ve raflarda kullanılan birimi.
IEC Uluslararası Elektrik Komitesi IEC Central Office
    3 rue de Varembé
    1211 Geneva 20
    Switzerland
IFC Özellikler arası Kablo Bir IFC Kevlar ile bir dış ceket birlikte (e.g. 8 or 12) 900 mikron pigtailsdir ve ön bağlantıları yapılmış veya ön Konnektörlü olmayan olabilir. Bir IFC daha az tıkanıklık verme avantajına sahiptir
IL Giriş Kaybı Bir sistemde ki ek kaybı. Örnek olarak; Konnektör gibi bir aygıt takıldığında. Giriş ve çıkış arasında ki sinyal seviyesi bu farka eşittir.
ISDN Entegre Hizmetler Dijital Ağı Entegre ses, video ve veri iletimi sağlayan bir dijital iletişim kanalı. Temel Hız Arayüzü (2 ses/veri kanalı ve bir sinyalleşme kanalı), Birincil Hız Arayüzü PRI (23 ses/veri arayüzü ve bir sinyalleşme kanalı).
IP 53   IEC yayın 529 gibi tanımlanan bir kapsam tarafından sağlanan koruma derecesinin sınıflandırılması.
    • 5 toz korumalı
    • 3 püskürtülen suya karşı korumalı
IP 67   • 6 toz geçirmez olan
    • 7 geçici olarak suyun içine daldırma etkilerine karşı korur
IP 65-7   • 6 toz geçirmez olan
    • 5 su püskürtmelerine karşı korur.
    Üçüncü rakamın özelliği Belçika normunda ( NBN C20-001) tanımlandığı gibi darbe dayanıklığıdır
    • 7 6 J’ye etksini göstermektedir. ( 1.5 kg kırıcı x 40 cm)
Kb/s (Kbps) Saniyede ki kilobit (binlerce bit)  
IS FibrBoss IFC Ekleme Çekmecesi  
ISO Uluslararası Standartlar Organizasyonu Uluslararası Standartlar Organizasyonu 1 rue de Varembé
    1211 Geneve 20
    Switzerland
J and JM Aktarım Fiber optik kablonun iki ucunda kurulu bağlayıcı vardır.
  Kevlar Kuvvet elemanı kabloda destek sağlamak için ve fibere ilave koruma sağlamak için kullanılır. Bu isim DuPont Şirketinin ticari markasıdır.
KTR Kessel-Lo Test Raporu Sadece dahili kullanım için Raychem Telecom R&D tarafından üretilen tescilli rapordur.
KTU Kevlar Sonlandırma Ünitesi Pigtailler ağ ürünlerine bağlanmadan önce pigtaillerin eksenel çekim gücünü korumak ve sağlama almak için kullanılır
  Lazer Bu cihaz ışığın dalgalarını güçlendirir ve onları daraltarak yoğunlaştırır, çok yoğun ışın.
LED Işık Yayan Diot Bu cihaz bilgiyi elektrik den optik forma dönüştürmekte kullanılan bir vericidir. Tipik olarak büyük bir spektral genişliğe sahiptir.
LAN Yerel Alan Ağı Coğrafi kısıtlı iletişim ağı veri, video ve ses yerel ulaşımı için tasarlanmıştır.
  Yerel döngü Aboneye merkez ofisten uzanan telefon şebekesinin bir parçası.
  Gevşek Tüp Kablolu bir fiberi çevreleyen gevşek koruma tüpüdür, genellikle jel ile doldurulmuştur.
  Makro kıvrım Bir optik dalga klavuzunda eksenel olarak düz bir hattan olan tüm makroskobik sapmalardır.
MB FIST Orta Boy Kutu  
  Mekanik Ek Mekanik araçlar ile süreksiz bir sinyal sağlamak için iki fiber birbirine bağlanır.
  Mikro kıvrım  
μm Mikron Bir metrenin bir milyonda biri
  Modülasyon Taşıyıcı frekansın üzerine bilgilerin kodlanması. Bu olay amplitüd ve frekans veya faz modülasyonu teknikleri içermektedir.
MOBRA FIST-GCO için montaj dirseği  
  Çoklu fiber kablo Her biri iki veya daha fazla fiber içeren bir optik kablo, ayrı bir bilgi kanalı içerir.
  Çok modlu Işığı iletir veya ışığın modlarını yayar.
  Çok modlu fiber Bir optik dalga klavuzunda ışık multimode dan hareket eder. Tipik merkez/kaplama boyutları (micron cinsinden) 50/125, 62.5/125 ve 100/140
  Dar-bant 2 Mbps den az olan iletim
  Nanometre Bir metrenin milyarda birine eşit ölçü birimi (10-9).
NBN Belçika Enstitüsü Normları NBN
    Brabançonnelaan 29 1040 Brussels
    Belgium
  Nokta Ağlar için ayrılma veya değişim noktası
  Sayısal Açıklık Bir fiberin ışığı toplama gücünün sayısal ifadesidir.
OC-1   1.seviye optik taşıcı elektrik sinyallerini 51.84 kapasiteli optik sinyallere dönüştürür ( DS-3 ten biraz daha hızlı)
    OC-9 = 466.56 Mbps,
    OC-18 = 933.12 Mbps,
    OC-24 1244.16 Mbps,
    OC-36 1866.24 Mbps
    OC-48 2.48 Gbps.
ODF Optik Dağıtım Çatısı  
OFS Optik Esneklik Çekmecesi  
OLT Optik Işık Terminali  
OMDF Optik Ana Dağıtım Çatısı  
ONU Optik Ağ ünitesi  
OSP Dış Tesis  
OTDR Optik zaman Bölgesi Reflektometresi  
OTIAN Erişim Şebekesi için Optik İletişim Altyapısı Optik erişim ağı için İngiliz Telekom ticari adı
  Out of Band Sinyali İletim tesisinin geçiş bandı içerinde kullanılan frekans sinyalizasyon yöntemidir ama taşıyıcı kanalın dışında normal olarak veri iletimi için kullanılır.
  Paket Anahtarlama Sinyal akımı küçük parçalara bölünür ve hedefine doğru en doğru sırayla yeniden birleştirilir bu da dijital sinyalleri anahtarlama tekniğidir; onun veri ağları, uydu iletişimi ve güvenli sesli iletişim için yüksek kapasiteli ve yüksek hızlı iletim sağlar.
PSN Paket Anahtarlama Ağı Paketleri veri biçiminde taşımak için tasarlanmış ağ. Paket ve bu format bu ağa dahildir. Harici arabirimler verileri farklı biçimlerde işleyebilir ve format dönüştürme işlemi kullanıcının bilgisayarı tarafından yapılabilir
  Aktarma kablosu Fiber optik kablo en azından bir bağlantı ucuna sahiptir. Pigtaillerin ve jumperların ikisinde de patchcordları vardır.
PBX   Belirli bir organizasyona hizmet veren özel bir telefon değişimi ve kamu telefon şebekesine bağlantıları vardır; ses ve veri iletişimi için çeşitli özelliklere sahip bir çok hatlı telefon santrali terminali anlamına gelir.
POP Point of Presence Uzun mesafe LATA taşıyıcı veya LATA arası taşıyıcı içindeki fiziksel erişim yeri. Telefon şirketi uzun mesafe çevirmeli veya kiralanmış hat iletişimi için bir abonenin devresini sonlandıran nokta.
P or PT   Bir ucunda bağlı konnektör bulunan fiber optik kablo.
  Pasif cihaz Amaçlanan işlevleri için hiçbir güç gerektirmeyen statik bir cihaz.
PECO Pièce d’accrochage de câble optique Kablo sonlandırma sistemi
  Plenum kablosu Düşük duman üretimi ve havalı mekanlarda kurulum için elektrik yönetmenliklerinin gerekliliklerini karşılayan yangına dayanıklı malzemeden yapılmış kablo.
  Plesiochronous Plesiochronous terimi Dijital Hiyerarşi(PDH) için kullanılır, yaygın olarak kullanılan sistem olan (Kuzey Amerika gibi) bir kıtadan yayınlar, sistemler arasındaki farklı veri hızlarında küçük ayarlamalar yaparak (Avrupa gibi) diğer kıtalarda yayınlar ile internetworked edilir.
PON Pasif Optik Ağ Elektrikle çalışmayan fiberoptik ekipmanlarla oluşturulmuş ağ topolojisi.
POTS Düz Eski Telefon Sistemi  
  Yansıma İletilen optiğin tam veya kısmi iadesi ya da bir index tarafından kaynağa elektromanyetik enerjinin iadesi veya empedans uyumsuzluğu, desibel cinsinden ölçülür(dB)
  Geri dönüş kaybı Giriş gücünün yansıyan güce oranı desibel (dB) ile ölçülür.
RFI Bilgi için talep  
  Şerit Fiber Ribbonized fiberler bir düzlemde yan yana yerleştirilmiş primer kaplanmış fiberlerdir. Bir akrilat kaplama veya polyester bant fiberleri birlikte tutar..
  Merdiven Basamak Şeklinde kablo Katlar arasında geçiş yapı içi kablolar için kullanılan uygulamadır. Normal olarak dikey bir şaftta ya da bir alanda kullanılır.
RL Artık kayıp Testten önce optik sinyal ve testten sonra optik sinyal arasındaki fark.
RS-232-C   Bir ekipman parçası ve bir telefon devresi arasındaki standart arabirim
RYC Kxxxx Raychem Kalite Prosedürleri  
SASA FIST Bölücü Dizisi Altmontajı  
SB FIST Küçük Boy Kutu  
SCD Teknik Denetim Çizimi Müşteri kullanımı için üretilen Raychem ürünlerinin basitleştirilmiş çizimleri
SC-Tray FIST Tek Devreli Tepsi Eklerii farklı türde depolamak için ek tepsisi ve kontrollü bir şekilde isteğe göre fiber overlenghtler elde etmektir.
SECO Système d’épannouissement de Fiber break-out sistemine genellikle manifoldu cihaz denir
  câbles optiques  
SE-Tray FIST Tek Öğe Tepsisi Eklerii farklı türde depolamak için ek tepsisi ve kontrollü bir şekilde isteğe göre fiber overlenghtler elde etmektir.
  Tek yönlü Tek bir fiber kablo veya tek fiber konnektörü gibi tek bir elemandır.
  Tek modlu fiber Bir optik dalga kılavuzu (veya fiber) 'nun sinyali tek bir modda hareket eder. Fiberin küçük bir çekirdek çapı vardır.
SJ Kısa bağlantı Fİber optik dalga ağında ki bir tür kutu uygulaması.
  Ek İki fiberin arasında ki kalıcı bağlantı.
  Ek kutusu Düzenlemek ve birleşme yerlerinin ve birleştirme düzenleyicilerinin korunması için kullanılır.
SOSA FIST Ek Alt Birleşim  
  Optik Bölücü Coupler'in bir diğer adı (bkz. coupler)
  Bölüm Oranı Coupler’in iki çıkış portundan çıkan gücün oranı.
  Halka Ağ Ağ topolojisi her bir düğümün orta hubına bağlanır. Hub düğümlerin arasındaki tüm bağlantıları kurar, korur ve sonlandırır. Hub birden çok büyük bağlantı ağlarında ise, iş istasyonu olması muhtemeldir, hub çoklayıcı olması daha muhtemeldir.
STM Senkronize Aktarım Modu Taşıma ve anahtarlama yöntemi düzenli ve sabit desenlerden meydana gelen bilgilere bağlıdır. Multipleks zaman bölme işlemi ve anahtarlama tekniği ISDN geniş bant için kullanıcının ağ arabirimi üzerinden kullanılacak.
  Senkron iletim İletilen bitlerin sabit bir süre olan, bitleri başlatma ve durdurma ihtiyacını gideren, asenkronize iletim metdoundan daha safistike, daha hızlı bir iletim yöntemidir. Ancak bu yöntem değiş tokuşa dahil olan iki bilgisayarın senkronize olmasını gerektirir. Bu iki alette de saat kullanılması ve kontrol bilgisinin iletim ile gönderilmesiyle başarılır.
TAM Test Erişim Modulü  
TJ Geçit Bağlantısı Bir fiberoptik halka ağında bir tür kapatma uygulaması
TPON Pasif Telefon Optik Ağı  
TR12 FibrBoss Aktarım Tepsisi  
TX FibrBoss Aktarım Çekmecesi  
UL Underwriters Laboratuvarları Underwriters Laboratories Inc.
    Publications Stock
    333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062 USA
UMS FIST MK2 Evrensel Montaj Sistemi UMS profilleri için düzenleyici tepsileri ile sarma oluk plakaların üzerine tıklayarak kullanın.
  Tekdüzelik Bir dağıtıcının optik çıkışları arasındaki güç seviyesinin değişimi.
VDO Talep Görüntü  
VFC Ses Frekans Kanalı  
WDM Dalgaboyu Bölmeli Çoklayıcı Aynı fiber üzerinden farklı dalga boylarında sinyalleri ileten pasif bir cihazdır.
  Sarmal bağlantı tablası  
     
 Linkedin - Samm Teknoloji  Youtube - Samm Teknoloji  Instagram - Samm Teknoloji  Twitter - Samm Teknoloji  Facebook - Samm Teknoloji
Başa Dön