Filtreler

Raychem Endüstriyel Isıtma Sistemleri SSS 2. Kısmı

 

Elektrikli Isıtma kablosuna enerji vermeden önce çalışabilirlik testi yapabilir mi?

 

Evet, yapabilirsiniz; MEGAOHMMETRE ile ısıtıcı kablo çalışabilirlik testi yapmak mümkündür, Bunun için uygulamanız gereken gerilim değeri Paralel Isıtma kabloları için 2000Vdc,MI ısıtıcı kabloları için 1000Vdc dir. Test sonucunda gerilim değeri sıfır noktasına düşmüyor ise ve aynı zamanda direnç değeri Paralel ısıtma kabloları için10 MΩ dan büyük ve ,MI ısıtıcı kablolar içinde 100 MΩ dan büyük ise Isıtıcı kablonuz sağlamlık testini başarıyla geçmiş ve çalışabilir durumdadır.

 

MEGAOHMMETRE Testi ısıtıcı kabloya hangi safhalarda uygulanır?

 

Elektrikli ısıtma kablosuna İzolasyondan önce ve sonra olmak üzere iki tane test yapılır. İlk test kablo kurutulduktan sonra sonlandırılarak yapılır ve test başarılı ise kutu bağlantı girişi yapılarak ikinci test için izolasyonun kapatılması beklenir, ikinci testte başarılı geçti ise Isıtıcı kablo devreye alınabilir ve enerjilenebilir durumdadır.

 

MEGAOHMMETRE’nin hangi terminalleri ölçüm için kullanılır?

 

MEGAOHMMETRE cihazınızın; Problarından bir tanesi “Eksi (-)” bir diğeri ise “Artı (+)” terminallere takılır ve bu ikili çıkış ile ısıtıcı kablo testleri yapılır. NOT: Cihazın toprak çıkış terminalini ısıtıcı kablo testi için kullanmayızınz.

 

MEGAOHMMETRE Testi self re güle ısıtıcı kabloya nasıl uygulanır?

 

İki tip test vardır; birinci test ile kablo montajı sırasında; kabloya hasar verilip verilmediği kontrol edilir, sonlandırmada kısa devre olup olmadığı kontrol edilir. İkinci testle de ısıtıcı kabloya izolasyon montajı sırasında hasar verilip verilmediği kontrol edilir

 

Birinci tip test;

Isıtıcı kablonun Faz ve Nötr uçları kısa devre edilir ve cihazın prop uçlarından bir tanesi buraya takılır, ısıtıcı kablonun toprak ucu olarak kullanılan kablo üzerindeki bakır örgü ye ikinci prob takılarak test yapılır, test sonucu olumlu ise ısıtıcı kabloda ve kablo sonlandırmasında sorun yok anlamına gelir.

Tip Test

 

 

İkinci tip test: Isıtıcı kablonun toprak ucu cihazın prob uçlarından bir tanesine bağlanır, ikinci prob ucu ise boru izolasyon sac kaplaması ile direk temas ettirilerek test yapılır. Test sonucu olumlu ise bunun anlamı ısıtıcıyı kabloya izolasyon montajı sırasında hasar verilmemiştir.

Tip Test 2 

 

Isıtıcı kablonuzun sağlamlık testi her iki aşama dada sağlanıyor ise devreye alıp enerjilendirebilirsiniz.

 

 

MEGAOHMMETRE testi MI ısıtıcı kabloya nasıl uygulanır?

 

MI ısıtıcı kablo için uygulanacak olan test gerilimi 1000 Vdc dir ve bu gerilimde görmeniz gereken omaj değeri ise 100 M Ω ‘a eşit veya büyük olmalıdır;

 

  • Birinci tip test: Kablonun iletken ucu ile kablonun dış kaplama kılıfı arasında yapılır.

Tip Test 3

  • İkinci tip test; Faz ve Nötr iletken uçları arasında yapılan test tipidir.

 

Tip Test 4

Elektrikli ısıtma kablosunun arızalı olduğunu nasıl anlarım?

Öncelikle sistem devreye alınmadı ise ısıtıcı kabloya uyguladığınız MEGAOHMMETRE testleri sırasında ortaya çıkacaktır. Bu safhadan sonra meydana gelen arızaları ısıtma sistemi kontrol panosundan anlayabilirsiniz şöyle ki; Isıtma kablosuna besleme çıkışı veren ilgili devrenin kaçak akım rölesi atar ve bu size kontrol devresi üzerinden arıza olarak yansır ve panodan görsel olarak görebilirsiniz. Eğer RS485 ile panodan sinyal alma sistemi yaptırdıysanız bunu kontrol merkezinizden de görebilirsiniz. Kaçak akım rölesi atmış ise; bunun anlamı ısıtıcı kabloda arıza vardır veya kaçak akım rölesinin kendisi arızalıdır, bu durumu kontrol etmek için ilgili devre enerjisi kesilerek pano içerisinde güç kablosu çıkışı üzerinden veya ilgili devrenin mahallinde ısıtıcı kabloya MEGAOHMMETRE testi uygulayarak sonuca ulaşabilirsiniz.

 

Isıtma sistemi kontrol panosunda kaçak akım rölesinin atması ne anlama gelir?

 

Isıtma kablosu arızalı olabilir, Kaçak akım rölesinin kendisi arızalı olabilir, Isıtma kablosunun ilgili kutu kapağı tam kapatılmamış veya kutu yönü ters olarak montaj edilmiş ise; kutu su almış olabilir. Bu durumların hepsi pano devresinin sahada beslediği kutular üzerinden kontrol etmeniz gerekmektedir, ısıtma sisteminizde herhangi bir sorun tespit etmediyseniz kaçak akım rölesini değiştiriniz.

 

Isıtıcı kablo ne tür arıza verir?

 

Isıtma kablosu dış etkenler göz ardı edildiğinde arıza vermesi çok zordur, ancak arızalı olması durumunda aşağıdaki etkenleri değerlendirebilirsiniz;

 
Self regüle ailesi için; Isıtıcı kablo izolasyon yapımı sırasında vida ile delinmiş olabilir, ısıtıcı kablo sonlandırmasında kısa devre olabilir.
 
MI grubu için; Soğuk ve Sıcak uçların birleştiği nokta dış etkenlerden gelen zarar sonucu kırılmış olabilir, MI ısıtıcı kablosunun güç bağlantı uçları çok hassastır, eğer bu hassaslık göz ardı edilerek kutu bağlantısı yapıldı ise, bağlantı uçları kırılmış olabilir.

 

Self re güle ısıtıcı kabloların noktasal olarak arıza tespitini nasıl yaparım?

 

Elinizde Raychem ısıtma kabloları için özel tasarlanmış olan arıza tespit cihazı Det-3000 mevcut ise hasarlı noktayı metre sel olarak tespit edebilirsiniz. Eğer elinizde bu cihaz mevcut değil ise sırası ile aşağıdaki testlerden olması ihtimalini düşündüğünüz durumlardan birini uygulayabilirsiniz.


1. Isıtıcı kablonun Faz ve Nötr iletkenleri arasında kısa devre var ise; Bu şekilde bir arıza durumu düşünüldüğünde ısıtma kablosunun sadece Faz ve Nötr uçlarından bakınız Resim-1, direnç ölçümü yapılarak gerekli olan bilgiler toplanır ve aşağıdaki formül 1.1 ‘ı kullanılarak hesaplanan arıza noktası yaklaşık olarak A noktasından B noktasına doğru, kablonun toplam uzunluğu üzerinden yüzdesel olarak ifadesidir.
NOT: A noktasını kutu tarafı olarak, B noktası ise kablo sonlandırma kısmı olarak düşünülmüştür.

D = A / (A+B) * %100 (Formül 1.1)

Resim-1: Faz ve Nötr arası kısa devre olmuş ısıtma kablosu

Örnek-1

A=1,2 ohms
B=1,8 ohms

Arıza noktası: D = 1,2/(1,2+1,8)*100=%40 arıza noktası toplam
Kablo boyunun A tarafından B tarafına doğru yaklaşık olarak %40’da dır.
 

2. Isıtıcı kablonun dış kılıfında hasar meydana gelmiş ve toprak ucu kısa devre olmuş ise Bu şekilde bir arıza durumu düşünüldüğünde Isıtıcı kablonun iletken uçları kısa devre edilir ve direnç ölçümü yapacağınız cihazın bir ucunu buraya diğer ucunu ise Toprak olarak kullandığımız örgüye takarak ölçüm yaparız bakınız Resim-2 ardından elde ettiğimiz değerleri yukarıda 1. bölümde kullanmış olduğumuz formül 1.1’i kullanarak hesaplanan arıza noktası yaklaşık olarak A noktasından B noktasına doğru, kablonun toplam uzunluğu üzerinden yüzdesel olarak ifadesidir.

NOT: A noktasını kutu tarafı olarak, B noktası ise kablo sonlandırma kısmı olarak düşünülmüştür.

Kablo dış kılıfında hasar meydana gelen ısıtma kablosu

Resim2: Kablo dış kılıfında hasar meydana gelen ısıtma kablosu

 

3. Isıtma kablosunun koptuğunu yada büyük bir zarar aldığı düşünüldüğünde; Bu şekilde bir arızanın meydana geldiği düşünülür ise ısıtıcı kablo iletken uçlarının direnç değeri ilgili cihaz ile Resim-3 deki gibi ölçülerek, veriler toplanır ve aşağıdaki verilen formül 1.2 kullanılarak hesaplanan arıza noktası yaklaşık olarak A noktasından B noktasına doğru, kablonun toplam uzunluğu üzerinden yüzdesel olarak ifadesidir.
NOT: A noktasını kutu tarafı olarak, B noktası ise kablo sonlandırma kısmı olarak düşünülmüştür.

D = (1/A) / (1/A + 1/B) * %100 (Formül 1.2)

Kopmuş ısıtma kablosu

Örnek-2
A=100 ohms
B=25 ohms

Arıza noktası = D = (1/100) / (1/100 + 1/25) * %100 = %20 arıza noktası toplam

Kablo boyunun yaklaşık olarak A tarafından B tarafına doğru %20’de dir.

 

Self re güle ısıtıcı kablolarının tamirini nasıl yapabilirim?

 

Bu tip ısıtıcı kablolarda meydana gelebilecek iki tip arıza mevcuttur bunlardan birisi kablonun hasarlı olma durumu diğeri ise sonlandırma kitinde kısa devre olmasıdır.

              • Arıza ısıtma kablosunda ise; Arızalı olarak tespit ettiğiniz noktadan ısıtıcı kablonuzu keserek ek kiti uygulaması yapınız. Bunun ardından yeniden MEGAOHMMETRE testi yaparak uygulamasını yaptığınız ek kitinin doğru bir şekilde kurulduğunu test ediniz.

              • Arızanız sonlandırmada ise; Isıtıcı kablonuzun sonlandırma kitinin bulunduğu noktayı açanız ve bu noktadan MEGAOHMMETRE testini tekrar ediniz eğer arıza burada ise test sonucunuz olumlu çıkacaktır bunun ardından kabloyu yeniden sonlandırınız

 

NOT: Kutu kısmından ısıtıcı kablo Faz ve Nötr uçlarını kısa devre ediniz ve toprak ucunu boşta bırakarak MEGAOHMMETRE testini uygulayınız aksi halde testiniz açık devre sonucu verecektir.

 

Isıtıcı kabloya ilgili ölçümleri yaptım ve izolasyonu açtım ancak arızalı noktayı tespit edemedim?

 

Böyle bir durumla karşılaştıysanız hasarlı noktanızın birden fazla olma ihtimali yüksektir bu durumda yapmanız gereken izolasyonu açtığınız noktadan veya kablonuz uzun ise orta noktasından kabloyu keserek, ayrılan parçaların her iki tarafına da ayrı ayrı MEGAOHMMETER testi uygulayınız kablo parçalarınızdan biri arızalı değil ise diğer arızalı olan kısma Det-3000 veya diğer arıza tespit testlerini uygulayarak yeniden arıza noktası belirleyerek ilgili noktanın izolasyonunu açınız. Bu işlemi arıza tespitini yapana kadar devam ettirmeniz gerekmektedir.

 

”MEGAOHMMETRE testi yapmadan önce keserek ayırdığınız her ısıtıcı kablo parçasının son kısımlarından kablonun Faz ve Nötr iletkenlerini kısa devre ediniz ve toprak ucunu ise boşta bırakınız, aksi takdirde testiniz sonuç vermeyecek ve cihaz size açık devre bilgisi verecektir”

 
NOT: Arıza tespiti yapıldıktan sonra; Isıtıcı kabloya iki taneden fazla Ek kiti yapmanın sakıncalı olduğundan dolayı 1.durum olarak; kablo sağlam kısımları arasına yeni ısıtma kablosu çekilerek 2 tane Ek kiti kullanılıp sağlam parçaların birleştirilmesi gerekmektedir. 2.durum olarak arızalı kısım başta veya sonda birden fazla ise arızalı kısmın sağlam kablodan ayrılarak bir tane ek kiti vasıtası ile kalan arızalı kısma yeni ısıtıcı kablo çekilmesi gerekmektedir.

Geri...

 Linkedin - Samm Teknoloji  Youtube - Samm Teknoloji  Instagram - Samm Teknoloji  Twitter - Samm Teknoloji  Facebook - Samm Teknoloji
Başa Dön