Filtreler

Raychem Endüstriyel Isıtma Sistemleri SSS 1. Kısmı

 

Endüstriyel elektrikli ısıtma sisteminin bileşenleri nelerdir?

 

Sistem bileşenleri; Elektrikli ısıtma kablosu, Sistem sensörü, Kontrol panosu ve bu 3 bileşenin birlikte çalışmasını sağlayan Kontrolör cihazından meydana gelmektedir.

 

Endüstriyel sahalarda hangi çeşit Elektrikli ısıtma uygulamaları mevcuttur?

 

İki çeşit uygulama mevcuttur; Birincisi, Dış hava sıcaklığına göre çalışan sistemdir bunun genel ismi Donmaya karşı önlemedir İkincisi; Ürün sıcaklığına veya işletme sıcaklığına göre çalışan sistemdir bunun genel ismi ise Isı muhafaza sistemidir.

 

Sistem nasıl çalışır?

 

Donmaya karşı önleme; Elektrikli ısıtma sistemi kurulan sahada, sahanın ilgili bölümüne bir adet dış hava sıcaklığını algılayan sensör konularak sıcaklık bilgisi ısıtma sistemine ait kontrolöre iletilir Dış hava sıcaklığı Kontrol cihazında sistemin devreye girmesi için ayarladığınız set değerinin altına düştüğünde sistem otomatik olarak devreye girecektir, dış hava sıcaklığı sizin set değerinizi geçtiğinde ise sistem otomatik olarak devreden çıkacaktır “Donmaya karşı önlemede dış hava sıcaklığının 5°C olarak ayarlanması önerilir” Isı muhafaza sistemi; Elektrikli ısıtma uygulaması yapılan boruya veya üniteye, ısıtma kablosunu kontrol etmek üzere boru yüzeyine sensör yerleştirilerek sıcaklık bilgisi alınır. Elde edilen sıcaklık bilgisi termostata iletilir ve işletmenin ürünü tutmak istediği sıcaklığa ayarlanarak ürün sıcaklığı işletmenin istediği sıcaklık değerinin altına düştüğünde sistem devreye girer, buna paralel olarak işletme sıcaklık değerinin üzerine çıktığında ise sistem devreden çıkar.

 

Elektrikli ısıtma uygulaması yapılan yüzeye izolasyon yapılmalı mıdır?

 

Kesinlikle yapılmalıdır, Elektrikli ısıtma yapılan yüzey izolasyon ile kapatılmaz ise ısıtma sisteminizden verim alamazsınız.

 

Endüstriyel uygulamalarda, Isıtıcı kablo ile ürünün sıcaklığı artırmak mümkün müdür?

 

Hayır, mümkün değildir; Isıtma sistemi sadece ürünün ünite içerisinde gideceği son noktaya kadar meydana gelecek olan boru ısı kaybı hesabı ile ortaya çıkan kayıpları kapatır ve böylelikle ürünü istenilen sıcaklıkta tutar. Ancak bu istenilen sıcaklık karıştırılmamalıdır bu sıcaklık işletmenin ürün sıcaklığıdır ve bu sıcaklık sürekli olarak değişmeyen ve kurulacak olan sistemin mühendislik çalışmaları yapılırken ürünün işletme tarafından verilen sabit sıcaklığıdır örnek olarak 65°C olan bir ürünün 1 kilometre uzaklıkta bir yere boru ile taşınacağını düşürseniz; Elektrikli ısıtma sistemi bu ürünü 1 kilometre boyunca 65°C de tutar ancak bu sıcaklığı 70°C ye çıkaramaz. “Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz”

 

Boru ısı kaybı nasıl hesaplanır?

 

Isı kaybı klasik olarak aşağıdaki gibi hesaplanır ve çıkan sonuçlara göre kablo seçimi yapılabilir. Ancak biz Raychem olarak firma bünyesinde geliştirilen ve uluslararası standartlara sahip olan TraceCalc Pro programı ile sizin sisteminiz için özel olarak rapor oluşturup kablo tipinizi ve gerekli olan ısı kaybınızı hesaplayarak sizin için en iyi çözümü sunuyoruz.

boru ısı kaybı hesabı

 

Endüstriyel sahada kullanılan Paralel ısıtma kablolarının genel özellikleri nelerdir ?

 

Başlıca Self Re güle olmak üzere Güç sınırlayıcı, Sabit Vatlı ve kablolar mevcuttur.
 
1. Self Re güle ailesi; Üzerine montajı yapılan cisme (boru, tank vs.) bağlı olarak, cismin sıcaklığı arttıkça kablo direnci artarak daha az enerji tüketen ve cismin sıcaklığı azaldıkça kablo direnci azalarak daha fazla enerji tüketen aynı zamanda buna paralel olarak da sıcaklığın düşük olduğu noktada daha fazla ısıtan ve sıcaklığın yüksek olduğu noktada ise daha az ısıtma yapan Elektrikli ısıtma kablolarıdır.
Avantajları:
• Sahada istenilen noktadan kesilerek sonlandırılabilir.
• Kablo kolay montaj edilebilir; Isıtma kablo uygulaması yapılırken, kablo vanalarda veya montajın zor olduğu kısımlarda üst üste birkaç defa sarılabilir
 
Raychem bünyesinde mevcut olan Endüstriyel self re güle kablolar; XTV, KTV, BTV, QTVR dir.
 
XTV; Isıtma kablosu enerjili iken Dış kılıf dayanımı 120°C ye kadar ve maksimum 245 metre devre uzunluğu mevcuttur.
Nominal güç çıkışları,230 Vac ve 10°C Dış hava Sıcaklığında.
o 4XTV2-CT-T3, 12 W/m
o 8XTV2-CT-T3; 25 W/m
o 12XTV2-CT-T3 38 W/m
o 15XTV2-CT-T3 47 W/m
o 20XTV2-CT-T3 63 W/m
 
KTV; Isıtma kablosu enerjili iken Dış kılıf dayanımı 150°C ye kadar ve maksimum 230 metre devre uzunluğu mevcuttur. o Nominal güç çıkışları,230 Vac ve 10°C Dış hava Sıcaklığında
o 5KTV2-CT, 16 W/m
o 8KTV2-CT, 25 W/m
o 15KTV2-CT, 47 W/m
o 20KTV2-CT, 65 W/m
 
 
xtv ve ktv
BTV; Isıtma kablosu enerjili iken Dış kılıf dayanımı 65°C ye kadar ve maksimum 200 metre devre uzunluğu mevcuttur.
o Nominal güç çıkışları,230 Vac ve 10°C Dış hava Sıcaklığında
o 3BTV2-CT, 3BTV2-CR 9W/m
o 5BTV2-CT, 5BTV2-CR 16W/m
o 8BTV2-CT, 8BTV2-CR 25W/m
o 10BTV2-CT, 10BTV2-CR 29W/m
 
QTVR;  Isıtma kablosu enerjili iken Dış kılıf dayanımı 110°C ye kadar ve maksimum 115 metre devre uzunluğu mevcuttur.
o Nominal güç çıkışları,230 Vac ve 10°C Dış hava Sıcaklığında
o 10QTVR2-CT 38W/m
o 15QTVR2-CT 51W/m
o 20QTVR2-CT 64W/m 
 
btv ve qtvr
2.Güç sınırlayıcı kablo; Üzerine montajı yapılan cisme (boru, tank vs.) bağlı olarak, cismin sıcaklığı arttıkça kablo direnci artarak daha az enerji tüketen ve cismin sıcaklığı azaldıkça kablo direnci azalarak daha fazla enerji tüketen, buna bağlı olarak kullandığı enerjiyi her bir metrede sınırlayan Elektrikli ısıtma kablolarıdır. Güç sınırlayıcı kablolar Self re güle kablodan farklı olarak istenilen her noktadan değil kablo üzerinde her bir metrede belirlenmiş olan noktalardan kesilerek uzunlukları boyutlandırılabilir, bunun haricinde farklı bir noktadan kesilir ise kesilen kısım kablo üzerinde 1 metre olarak işaretlenen diğer noktaya kadar ısıtma yapmayacaktır.
 
• Raychem bünyesinde mevcut olan Endüstriyel Güç sınırlayıcı kablo VPL dir. Isıtma kablosu enerjili iken 235°C ye kadar, ısıtma kabiliyeti bulunurken, ısıtıcı kablo enerjisizken 260°C ye kadar dış kılıf dayanımı bulunmaktadır.
 
• Avantajları;
o Yüksek sıcaklıklarda, yüksek güç verimi.
o Başlangıçta düşük kalkış akımı.
o 380 volt (L-L) Beslemede 450 metreye kadar devre uzunluğu.
 
isitma kablo fluoropolymer kaplama
3. Sabit Vatlı Isıtıcı kablo; Bu tipteki ısıtıcı kablo tüm devre üzerinde aynı güç değerinde çalışır. Diğer kablo çeşitleri gibi montajının yapıldığı cismin (boru, tank vs.); sıcaklığına bağlı olarak enerji değişimi göstermez.
 
Kurulumunda dikkat edilmesi gereken nokta, Isıtıcı kablo sahada montajı yapılırken vanada veya kablo dönüşünün zor olan bir kısımda sadece bir defa üst üste bindirilebilir.
 
 Avantajları;
• Sahada kablo üzerinde belirtilen noktadan kesilerek sonlandırılabilir.
• Sabit Vatlı olduğundan dolayı kalkış akımı değişmez ve bu nedenle sigorta devre sayısı pano içerisinde düşürülebilir
 
kablo dis kaplama

 

Isıtıcı Kablolar Ex-proof sahaya uyumlu mudur?

 

Evet, uyumludur; Atex sertifikalı ürünlerimiz ve bu ürünlere ait uluslararası sertifikalar mevcuttur.

 

Sonlandırma kiti nedir?

 

Isıtma kablolarının devre sonlarında kablo ucu kapatılarak, Elektrikli ısıtma devresinin kısa devre yapması, Çarpılmalara yol açmaması ve herhangi bir dış faktörden etkilenerek çevreye zarar vermesi engellenir.

 

Kaç çeşit sonlandırma mevcuttur?

 

İzolasyon altına montajı yapılan ve izolasyon üzerine montajı yapılan olmak üzere iki tip mevcuttur. İzolasyon altına montajı yapılan tipler; Raychem bünyesinde Isı büzüşmeli ve soğuk tipli olmak üzere iki çeşit izolasyon altında montajı yapılan sonlandırma mevcuttur İzolasyon dışına montajı yapılan tip; izolasyon dışından çıplak göz ile görünebilen ve üzerinde yanan ışık ile uyarı vererek Elektrikli ısıtma kablosunun enerjili olduğunu belirten tiptir..

 

Hangi tip Isıtıcı kabloları sahada sonlandırabilirim?

 

Self re güle ailesi, Güç Sınırlayıcı ve Sabit Vatlı kabloları; sahada gerekli koşullarına uyarak sonlandırabilirsiniz

 

Isıtıcı kablolar boru üzerine ne ile montaj edilir?

 

Isı dayanım sıcaklıklarına uyumlu olarak Raychem bünyesinde üretilen, Elektrikli ısıtma kablo bantları ile istenilen yüzeye, boruya, tanklara vs. montajı yapılabilir.

 

Elektrikli Isıtma kabloların montajını yapılırken nelere dikkat etmem gerekir ?

 

a) Öncelikle elinizde birden fazla kablo çeşitli mevcut ise bu kabloları sıcaklıklarına göre ayırarak uygulamanın yapılacağı yüzey, boru vs. ye; O sistem için bizim tarafımızdan öngörülen kabloyu kullanmanız gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış kablo seçiminden dolayı kablonuzun yanmasına sebep verebilir veya yanlış güçteki kabloyu kullanmanızdan dolayı Isıtma kablosundan verim alamayabilirsiniz.
b) Elektrikli Isıtma kablosunun, Güç kablosu olmadığını göz önünde bulundurarak kablo farklı yöne çevrilirken dikkat edilmeli ve kabloya genel olarak nazik davranılmalıdır aksi takdirde kablo iç dirençlerine zarar verebilirsiniz.
c) Belli noktalardan kesilmesi gereken kablo çeşitleri, tam istenen noktadan kesilmelidir (VPL, Sabit Vatlı),aksi takdirde kablo üzerinde belirtilen diğer noktaya kadar ısıtma yapmayacaktır
d) Boru dirseklerinde; Isıtma kablosu dirseğin geniş açılı olan dış kısmından geçirilerek uygulamaya devam edilmelidir.
e) Sonlandırma yapılırken; kablo sonu “U” şeklinde boru sonunda kıvrılarak, sonlandırmanın yapıldığı son noktanında ısıtılması sağlanmalıdır.
f) Paralel ailesine ait tüm kablolar devreye enerji kablosu ile aralarında paralel bağlanır. Bunun haricinde gerilim düşümünden dolayı ısıtma kablosu çalışmayacaktır.

Geri...

 Linkedin - Samm Teknoloji  Youtube - Samm Teknoloji  Instagram - Samm Teknoloji  Twitter - Samm Teknoloji  Facebook - Samm Teknoloji
Başa Dön