Filtreler

Kullanım Şartları

samm.com
KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

1.   Sözleşmenin Konusu ve  Taraflar

 
1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI'nın,SATICI tarafından işletilmekte olan samm.com adresi; (bundan sonra samm.com olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

 

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. samm.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. İşbu samm.com Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme yada Kullanıcı Sözleşmesi”olarak anılacaktır) tarafları iş merkezi SAMM TEKNOLOJİ İLETİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş’da bulunan SAMM TEKNOLOJİ İLETİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş. (bundan sonra “SAMM A.Ş.” olarak anılacaktır) ile SAMM’ın mülkiyetinde bulunan samm.com’a (bundan sonra “Site”) üye olan site kullanıcısıdır(bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır).

 

 

2.     Sözleşmenin kurulma anı ve sonuçları

 

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi Site’nin elektronik ortamında onayladığı anda kurulmuş olacaktır.

 

İşbu Sözleşmenin onayı ile KULLANICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşmeyi okuduğunu, bütünüyle anladığını ve tüm hükümleri kayıtsız şartsız kabul ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 

3.     Tanımlar

samm.com                 : Mülkiyeti SAMM’a ait olan ve SAMM’ nın distribütörlüğünü yaptığı ürünlerin satışa sunulduğu internet sitesini,


Kullanıcı                    : Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi 

 

 

Üyelik                         :  Kullanıcı tarafından Site’ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Site tarafından yapılan kayıt işleminin onaylanması sürecini ifade eder. Üyelik işlemi doğrultusunda verilmesi gerekli olan bilgilerin girilmemesi ve Site tarafından onaylanmaması halinde Üyelik başlamaz.

Satıcı: SAMM TEKNOLOJİ İLETİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş.’yi,

 

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı’yı


samm.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Satıcı tarafından Site içerisinde ortaya konulan uygulamaları,

 
Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder. 

 

Veritabanı/Arayüz   : Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Satıcı’ya ait olan içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği veritabanı, tasarımlar, görseller, vs. içerisinde site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını ifade eder.

 

4.     Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

4.1          Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti işbu Sözleşme’nin konusunu teşkil etmektedir.

 

4.2           İşbu Sözleşmenin içeriği ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak samm.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar Sözleşme’nin kapsamını oluşturmaktadır.

 

4.3        Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak samm.com/SAMM tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş olmaktadır. 

 

 

5.     Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

 

Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 

 

Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve samm.com/SAMM tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi samm.com/SAMM tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular   kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

 

samm.com/SAMM her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, Kullanıcı’nın işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun samm.com/SAMM bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun samm.com/SAMM tarafından tespit edilmesi veya samm.com/SAMM’ın ticari kararları veya samm.com/SAMM tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda samm.com/SAMM’ın kendi iradesi ile verilecektir.

 

6.     Hak ve Yükümlülükler 

 

6.1. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri


a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

b) Kullanıcı'ların Site’de   sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden SAMM’ın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 


c) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. SAMM., Kullanıcı'lar tarafından Site’ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

 

d) Kullanıcı'lar, SAMM’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 

 

e) Site’de sunulan Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, SAMM.’nin  ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SAMM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SAMM, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

f) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

k) ‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ kapsamında; SAMM’ın reklam, promosyon, tanıtım, bilgilendirme amaçlı faaliyeti ile ilgili her türlü ticari elektronik iletiyi telefon, mail, sms, faks ve diğer elektronik iletişim araçları yoluyla tarafımıza göndermesine onay verdiğimizi ve gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa ve/veya ilgili Kamu kuruluşlarına sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağını ve herhangi bir sebep bildirmeksizin, dilediğimiz zaman ticari elektronik ileti gönderilmesini reddetme hakkımızın olduğunu, gerek SAMM’ın işbu Sözleşmede bildirilen mail adresi, telefon numarası, faks numarası, gerekse gönderilecek iletide bildirilen iletişim adreslerinden herhangi birine reddetme irademizi gönderebileceğimizi bildiğimizi beyan ve kabul ederiz.

l) Kullanıcı, SAMM’ın Site'ye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcı’nın kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı SAMM’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) samm.com/SAMM Veritabanı/Arayüz ile ilgili olarak Kullanıcı’nın sadece ilgili içerikleri görüntülemesine ve bu amaçla Veritabanı/Arayüz’ü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak içeriklere ulaşılmaya çalışılması, içeriklerin, görsellerin, vs. kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, samm.com/SAMM üzerinde link verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine samm.com/SAMM tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. İşbu hususa rağmen, Veritabanı/Arayüz’ün işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; samm.com/SAMM’ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

n) Kullanıcı samm.com/SAMM’a ait siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Kullanıcı, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

o) Kullanıcılar, diğer internet Kullanıcılarının yazılımlarına ve/veya verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı kabul eder. Kullanıcı’nın, aksi bir davranış içinde bulunması halinde bundan doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendisine ait olacağını ve samm.com/SAMM’ın işbu sebeple uğrayacağı her türlü zararını tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

ö) İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SAMM’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SAMM’in Kullanıcı’ya karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

p) Kullanıcı ve SAMM arasında sitede sunulan Hizmetlerin sağlanması ve taraflar arasındaki ticari ilişkinin düzenlenmesi amacıyla ve Site’de yer alan ürünle alakalı tüm işlemlere ilişkin olarak Kullanıcı’ların Site içerisinde yer alan bilgilerinin SAMM tarafından yedeklenebileceğini kabul eder. Kullanıcı’nın yazılı talebi doğrultusunda SAMM tarafından da bu talebin kabul görmesi halinde talepte bulunan Kullanıcı’ya ait yedeklenen bilgiler kendisi ile paylaşılabilecektir. Kullanıcı’nın kendisi dışında başka bir Kullanıcı’ya ait bilgileri mahkeme kararı olmaksızın talep etmesi mümkün değildir. Bunun dışında SAMM bahse konu bilgileri kullanıcının onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 

5.2 SAMM 'ın Hak ve Yükümlülükleri


a) SAMM, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. SAMM tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, SAMM  tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamalar ve değişiklikler internet sitesinde Kullanıcı'lara duyurulur.

 

b) SAMM, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SAMM, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, SAMM’ın  talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. SAMM tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, SAMM  tarafından yapılabilir. SAMM  tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

c) Kullanıcı'lar ve SAMM hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 

 

d) samm.com/SAMM, işbu üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


e) samm.com/SAMM, her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcı’nın üyeliğini silme, Kullanıcı’ya ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkına sahiptir. Kullanıcı, samm.com/SAMM’ın bu yönde bir eylemde bulunma hakkına sahip olduğunu peşinen kabul eder.

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER


6.1. ALICI, samm.com’da gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin Kullanıcı tarafından kabulü ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

 

6.8. İşbu madde yalnızca Alıcı’nın 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tüketici sayıldığı satışlar için geçerlidir. Bu kapsamda ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI 

7.1. İşbu madde yalnızca Alıcı’nın 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tüketici sayıldığı satışlar için geçerli olup ticari satışlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Bu durumda ALICI’nın Tüketici olduğu satışlar için SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren  14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI'ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

 

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

 

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

7.4. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


8.1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

 

8.2. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

Her türlü Kozmetik Ürün - İç Giyim Ürünleri - Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü - Her türlü yazılım ve programlar - DVD, VCD, CD ve kasetler - Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

 

9.     TEKİNİK SERVİS

 

SAMM bu site aracılığıyla satışını yapmış olduğu ürünlerin teknik servisinden mesul değildir. Teknik servis hizmeti üretici firmanın mesuliyetindedir.

 

 10.     Gizlilik Politikası


SAMM, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kendisi, iştirakleri ve iş ortakları yoluyla kullanabilir. SAMM, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

 

11. Diğer Hükümler


11.1. Fikri Mülkiyet Hakları


a) samm.com/SAMM’a ait site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar ile tüm elemanları samm.com/SAMM’a ait ve/veya samm.com/SAMM tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmış ürünlerin mahsulüdür. Tüm bunların samm.com/SAMM’ın telif haklarına tabi çalışmaları olup, Kullanıcı, site içerisinde bulunan market.samm.com ve SAMM hizmetlerini, bilgilerini ve market.samm.com ve SAMM’ın telif haklarına tabi çalışmalarını izinsiz bir şekilde kullanamaz, yeniden satamaz, işleyemez, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez. Kullanıcılar, başkasının samm.com/SAMM hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. İşbu sözleşme kapsamında samm.com/SAMM tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Kullanıcılar, samm.com/SAMM’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Aksi takdirde Kullanıcılar lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SAMM’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 

 


b) SAMM’ın, samm.com Hizmet'leri, samm.com bilgileri, market.samm.com telif haklarına tabi çalışmalar, SAMM’ın ticari markaları, SAMM’ın ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve hakları saklıdır. 


c) Kullanıcılar, SAMM’ın Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını, SAMM’a ait markayı, logoyu izinsiz bir şekilde kullanım yoluna gitmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

11.2. Sözleşme Değişiklikleri


a) SAMM, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 05.06.2013 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

 

11.3. Mücbir Sebepler


Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, SAMM, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SAMM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SAMM'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

11.4. Delil Anlaşması, Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Gebze/KOCAELİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

11.5. Sözleşmenin Feshi


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. SAMM, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri halinde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, SAMM’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

 Linkedin - Samm Teknoloji  Youtube - Samm Teknoloji  Instagram - Samm Teknoloji  Twitter - Samm Teknoloji  Facebook - Samm Teknoloji
Başa Dön