+90 444 1 726
Filtreler

samm market link 1

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V

 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 1

 

Araba yollarının, trafik
güzergahlarının, park alanlarının
ve merdivenlerin korunması

 

 

 

 

 

Harici alanlar ısıtılırken, her bir metrekare başına
gerekli olan ısı kapasitesi belirlenmelidir. Tavsiye
edilen ısı kapasitesi bölgesel iklim koşullarına
bağlıdır; bir diğer deyişle minimum ortam sıcaklığı,
kar yağış şiddeti ve rüzgar gücü göz önünde
bulundurulmalıdır.

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 2

 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 4  Eğer ısıtılan alan aşağıdaki
şekildeyse daha yüksek ısı
kapasitesi değerleri gereklidir 

 

● Eğer düşük sıcaklıklara maruz kalıyorsa,
Köprüler, merdivenler, yükleme platformları gibi
alt taraftan rüzgara maruz kalıyorsa,

Yoğun kar yağışı olan bölgelerde bulunuyorsa.

Alt taraftan rüzgara maruz kalan yüzeylere izolasyon
katmanı uygulanması ısıtma sisteminin verimliliğini
artıracaktır.

 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 3

Harici alanların ısıtılmasında aşağıdaki
seçenekler kullanıma sunulabilir :
 
 

ELEKTRA VC20 çift taraflı tedarik edilmiş ısıtma
kabloları ( güç çıkışı 20 W/m),

ELEKTRA VCD25 tek taraflı tedarik edilmiş ısıtma
kabloları ( güç çıkışı 25 W/m),

ELEKTRA SnowTec ısıtma matları, ELEKTRA VCD
ısıtma kablosundan imal edilmiştir (matın güç çıkışı
300 W/m2'dir),

ELEKTRA TuffTec™ tek taraflı tedarik edilmiş
ısıtma kabloları ( güç çıkışı 30 W/m),

ELEKTRA SnowTec ısıtma matları, ELEKTRA
TuffTec™ ısıtma kablosundan imal edilmiştir (matın
güç çıkışı 400 W/m2'dir).

 
 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 5

 

 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 6

 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 7

 

 

 

 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 8

  Uygun ısıtma kablosu veya ısıtma
matının seçimi şunlara bağlıdır :

 

ısıtılan alanın her bir metrekaresi başına gerekli
olan güç çıkışı,

ısıtma sistemi üzerinde işlerin tamamlanabilmesi
için ihtiyaç duyulan zaman ufku,

ısıtılan alanın şekli, güç kaynağı
kablolarının adedi (çift taraflı tedarik
edilmiş kablolar her iki güç kaynağı
iletkeninin montaj kutusuna
bağlanmasını gerektirirken, tek taraflı
tedarik edilmiş kabloların bir tanesi
ile işlem yapmak yeterlidir),

kablonun dayanıklılığı ve termal
gereklilikler.

 

 

Isıtma matlarının montajının tamamlanması için
ihtiyaç duyulan süre ısıtma kablosu montajı için
ihtiyaç duyulan süreden 6 ila 8 kat daha azdır. Ancak,
matlar düzgün bir dikdörtgen alan gerektirir ve 300
W/m2 veya 400 W/ m2 belirli çıkış değerlerine
sahiptirler.

 

Kablonun sabitlenebilmesi için 5 x 5 cm örgü şeklindeki
bir Ø 2 mm çaplı montaj ızgarasının kullanımı da
mümkündür.
Kablolar arasında sabit açıklığın devam ettirilebilmesi
için ısıtma matı da sabitleme yapılmasını gerektirir.


Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 9

 
Asfalt veya parke taşlarından yapılmış bir
evin garajını sokağa bağlayan yolun kesiti
(kum alt tabaka katmanı içine montaj)

 
Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 10
 

ELEKTRA TuffTec™ ısıtma kabloları ve
SnowTec®Tuff ısıtma matları yüzey
hazırlanırken betonun sıkıştırılması için
makineler kullanıldığında artan mekanik
hasar riskinin en alt düzeye indirilebilmesi
için kullanılırlar. Yüksek termal
özelliklerinden ve aynı zamanda ziftli
malzemelere olan dayanımından dolayı
TuffTec™ ısıtma kabloları ve SnowTec ®
Tuff ısıtma matları güvenli bir biçimde
asfalt üzerine yayılabilir.

 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 11

  Montaj

 
 
Isıtma matları veya kablolar :
taban kaplama tuğlaları, beton
döşeme plakaları veya asfaltın
döşeneceği kum yatağı veya kuru
betonun bir katmanı içine,

doğrudan betonun içine,
doğrudan asfaltın içine döşenmelidir
(özellikle TuffTec™ ve SnowTec® Tuff).

 
Isıtma kablolarının sabit pozisyonlarının bozulmaması ve
önceden hesaplanmış sabit açıklığın muhafaza
edilebilmesi için, ELEKTRA TMS çelik montaj bandı ( kum
yatağı veya doğrudan asfalt içine ), veya ELEKTRA TME
alüminyum montaj bandı ( beton içine ) tavsiye
edilmektedir

 

 

 

Beton döşemeli bir garajla cadde arasındaki yolun kesiti
( montaj doğrudan beton içine yapılmıştır )
Matların veya kabloların uzunlukları
genleşme derzi içinden geçmeyecek
şekilde ayarlanmalıdır.

 

 

 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 12

 

Asfalt yüzeyle bir garaj ile cadde
arasındaki yolun kesiti ( doğrudan asfalt
içine montaj )

 

 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 13

 

 

Merdivenler:
 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 14  Merdivenlerin ısıtılmasında
aşağıdaki çözümler kullanıma
sunulabilir :

 

• ELEKTRA VC20 çift uçlu ısıtma
kabloları,
• ELEKTRA VCD25 tek uçlu ısıtma
kabloları.

Kabloların merdivenlerin inşası aşamasında açılmış
olan oyukların içine yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir.
Isıtıcı kablolar mevcut merdivenlere uygulanmak
istendiğinde, kabloların tip seçimi merdiven
basamaklarının yükseltilebilmesi olasılığına bağlıdır.

 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 13

 

• Eğer kabloların basamakların yüzeyine monte
edilebilmesi olasılığı mevcutsa, bunlar bir metal
kablo ızgarası veya ELEKTRA TME montaj
bandı ile zemine sabitlenmelidir.
Ardından kablolar üzerine 3 cm kalınlığında
beton dökülmelidir. Burada, sadece ELEKTRA
VCD25 tek uçlu kablolar kullanılabilir ( sadece bir
güç kaynağı iletkeni bir kurulum kutusuna
bağlanmalıdır )

 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 16

 

ELEKTRA TME montaj bandı
 

 

 

 Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 15

 

Basamaklar arasındaki dik kısımlar
ısıtılmayacağından, kablolar basamağın uç
kısmına olabildiğince yakın
konumlandırılmalıdır.

 

 

 

 

• Basamakların seviyesinin yükseltilmesi
eğer mümkün değilse, o zaman kabloların
yerleştirilebilmesi için oyuklar açılmalıdır.
ELEKTRA CV20 kabloları
ELEKTRA VCD 25 kablolarından
daha ince ve daha esnektir ( her
iki güç kaynağı iletkenleri kurulum
kutusuna bağlanmalıdır ).

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 17

ELEKTRA VCD25 ısıtma kabloları
zemine ELEKTRA TME montaj bandı
ile sabitlenirler.

 

 

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 19

Rampa Kar Buz Eritme Kablosu ELEKTRA VCD 25 w/m 400V - 18
 

Donmaya Karsi Koruma ELEKTRA 6

 

Donmaya-Karsi-koruma-4-ELEKTRA

Güç çıkışı:  10, 17 ya da 25 W / m
Güç kaynağı: 30 V ve 400 V (VCD 25 only) ~ 50/60 Hz
Kablonun dış boyutu:  ~ 5 x 7 mm
Min. Kurulum sıcaklığı:  -5 ° C
Max. çalışma sıcaklığı:  95 ° C
Conduit kablolar:  1 x 2,5 m; 3 x 1,0 mm, 3 x 1,5 mm veya 3 x 2.5 mm
Isıtma kablosu tipi:  Çift çekirdekli, iletken ekranı, tek taraflı güç kaynağı
İzolasyon:  XLPE
Dış kılıf:  ısıya dayanıklı PVC
Nominal çıkış gücü toleransı: % 5,% -10
Min. Bükme kablonun yarı çapı:  3,5 D
Koruma:  IPX7
Ürün sertifikaları:  GOST-R
ISO 9001 Belgesi:  IQNET, PCBC
Ürün işareti:  CE
 

 

2. ELEKTRA FreezeTec® ısıtma kabloları;

 

bir ucunda fişi ile 1,5 metre uzunluğunda güç
kaynağı iletkeni ve diğer ucunda ise
termostat ile 12 W/m ısı kapasitesine sahip
olan ve belirli uzunluklarda tedarik edilebilen
kablolardır.
Termostat, sistemi otomatik olarak +3°C
sıcaklıkta çalıştıracak ve +10°C sıcaklıkta ise
kapatacaktır.

 

ELEKTRA FreezeTec® ısıtma kablolarının işletimi için
herhangi bir ilave kontrol sistemine gerek yoktur.

 

Bu kablolar özellikle maksimum 50 mm
çapındaki borular veya aktüatörler ile basit
ısıtma sistemleri için tasarlanmıştır.
Kurulum herhangi bir montaj
personelinin yardımı gerekmeden
yapılabilir.

 

Donmaya Karsi koruma ELEKTRA 7

 

 

▲ Üste Git
 
DosyaBilgi
VCD-Heating-Cable [PDF, 55.13 KB]
frost_protection [PDF, 1.67 MB]
Donmaya Karşı Koruma [PDF, 2.12 MB]
Kar ve Buza Karşı Koruma [PDF, 2.88 MB]
Tipi:
8.0 m / 200 w
8.0 m / 200 w
12.0 m / 300 w
12.0 m / 300 w
18.0 m / 472 w
18.0 m / 472 w
22.0 m / 550 w
22.0 m / 550 w
26.0 m / 635 w
26.0 m / 635 w
30.0 m / 720 w
30.0 m / 720 w
35.0 m / 870 w
35.0 m / 870 w
40.0 m / 1020 w
40.0 m / 1020 w
45.0 m / 1170 w
45.0 m / 1170 w
50.0 m / 1280 w
50.0 m / 1280 w
62.0 m / 1570 w
62.0 m / 1570 w
77.0 m / 1930 w
77.0 m / 1930 w
100.0 m / 2530 w
100.0 m / 2530 w
120.0 m / 3070 w
120.0 m / 3070 w
135.0 m / 3350 w
135.0 m / 3350 w
160.0 m / 3970 w
160.0 m / 3970 w
172.0 m / 4280 w
172.0 m / 4280 w
190.0 m / 4820 w
190.0 m / 4820 w
210.0 m / 5260 w
210.0 m / 5260 w
225.0 m / 5600 w
225.0 m / 5600 w
250.0 m / 6150 w
250.0 m / 6150 w

Yeni Ürünler

Polatis 3000 Optik Switch
Polatis 3000-Serisi Optik Switch
KDV hariç fiyat:0,00TL
KDV dahil fiyat:0,00TL
Polatis 6000-PSS Optik Ağ Koruma Switch | 4 Fiber
Polatis 6000-Serisi-PSS Optik Ağ Koruma Switch | 16 Fiber
KDV hariç fiyat:0,00TL
KDV dahil fiyat:0,00TL
Polatis 6000-PSS Optik Ağ Koruma Switch | 4 Fiber
Polatis 6000-Serisi-PSS Optik Ağ Koruma Switch | 8 Fiber
KDV hariç fiyat:0,00TL
KDV dahil fiyat:0,00TL

En Çok Satanlar

FreezeTec 12 Isıtma kablosu . Termostat
FreezeTec 12 Isıtma kablosu . Termostat
KDV hariç fiyat:135,00TL
KDV dahil fiyat:159,30TL
Raychem R-NRG-DM thermostat for floor heating
Raychem R-NRG-DM thermostat for floor heating
KDV hariç fiyat:244,00TL
KDV dahil fiyat:287,92TL
PERP-MELTSTICK Tamir Çubuğu
PERP-MELTSTICK Tamir Çubuğu
KDV hariç fiyat:0,00TL
KDV dahil fiyat:0,00TL

Ana Markalar

Tüm
 Google Plus - Samm Technology Youtube - Samm Technology Facebook - Samm Technology Twitter - Samm Technology Facebook - Samm Technology
Başa Dön